Säkrad | Utbildningprogram

Säkrad

Anmäl er senast 10/6

Anmäl här
Säkrad
Anmäl er senast 10/6

SÄKRAD är ett program där företag genom coachning och branschvalidering i en mer avancerad och fördjupad process. Träffarna med coachen är strukturerade kring kompetensförsörjningsprocessens olika delprocesser. 

Programmet genomförs i en process där coaching av en arbetsgrupp bestående av representanter i ledande befattning och medarbetare ingår. Träffarna med coachen är strukturerade kring kompetensförsörjningsprocessens olika delprocesser. Mellan träffarna leder arbetsgruppen utvecklingsarbetet internt på företaget, vilket kan innebära att fler medarbetare involveras. Gruppen arbetar med en kompetenscoach, en behörig testledare för branschvalidering samt utbildare beroende på val av kompetensutvecklande insatser. I programmet ingår digitala och fysiska lärandeträffar med andra företag som också arbetar med SÄKRAD-programmet. Innehållet i träffarna bestäms av deltagande företag och faciliteras av coachen.

Handledning med material för SÄKRAD-modellen ägs av konsortiet Svensk industrivalidering. 
För mer information om programmet och material kontakta

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Delprojektledare, IUC Norr

Tel 073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Delprojektledare, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • Tel 073-821 63 91

Projektledare och Industricoach, IUC Norr

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Dela via

Liknande utbildningar

Du kanske är intresserad av detta också