Validering, kompetensutveckling och omställning

Kompetenslyft Grön Industri är ett strukturpåverkande projekt som ska arbeta med små och medelstora företag i stålindustrins leverantörskedja i Norrbotten och metallindustrins värdekedja i Västerbotten och som vill ha hjälp med validering och utbildningsinsatser som matchar kompetenskraven i den gröna omställningen.*

Projektet ska arbeta tillsammans med arbetsgivare och anställda i företag för att vässa arbetssätt med effektiva metoder och träffsäkra utbildningsinsatser. Det handlar också om att arbeta med utvecklingen av en stark struktur av aktörer som över tid kan möta företagens behov av insatser och stötta företagen med deras strategiska kompetensarbete.

Validering och utbildningsinsatser för företag i stål- och metallindustrins värdekedja:

 • Kompetenshöjande insatser i 50 företag och tillsammans med 500 individer i Norrbotten och Västerbotten​.
 • Kunskap och verktyg till arbetsgivare för att bli bättre på att organisera och leda strategisk kompetensförsörjning.
 • Anställda ska utveckla sin kompetens inom områden företagen ser som kritiska för att klara den gröna omställningen med bibehållen konkurrenskraft.
 • Anställda ska bli bättre på att ta
  egenansvar för sin kompetenssäkring.

Vill du ha hjälp att matcha kraven
i den gröna omställningen?

Aktörsstruktur för strategisk
kompetensförsörjning:

 • Skapa en struktur av utbildnings- och främjandeaktörer som gör kompetens-förflyttningen till hållbar industri enklare och effektivare.
 • Kartlägga och analysera kompetensbehov och tillgång till branschvalidering, utbildning och kompetensutveckling som möter behoven.
 • Ta fram utbildningar som bättre svarar mot företagens behov och passar anställda inom industrin.
 • Utforska vilka styrkor som finns i det
  befintliga aktörssystemet och vilka
  aktörer eller verksamheter som saknas.
Vill du vara med och skapa Sveriges vassaste aktörsstruktur?

*Vilka företag får delta i projektet?

 • Små och medelstora företag i stålindustrins leverantörskedja i Norrbotten och metallindustrins värdekedja i Västerbotten.
 • Max 249 anställda och max omsättning 500 Miljoner kr. (Gäller hela koncernen.)
 • Ej mottagit försumbart stöd som överstiger 1,8 miljoner kr senaste 3 åren.
 • Anslutna till kollektivavtal.

Finansiärer och projektparter

Projektet Kompetenslyft grön industri är ett samverkansprojekt där industrins arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer tillsammans med de regionala parterna bildar en stark konstellation som ger projektet legitimitet, kompetens och kapacitet att nå de resultat och effekter som förväntas. Samtliga projektparter bidrar aktivt i projektets genomförande med olika insatser. Projektets huvudfinansiering kommer från EU, Fonden för en rättvis omställning. Därutöver finansieras projektet också av projektparterna samt Sparbanken Nord. IUC Norr är projektägare.

Vill du veta mer om projektet? Kontakta Maria.

Projektledare, IUC Norr

073-664 54 98

Maria Taylor

Projektledare, IUC Norr

Kontaktuppgifter

 • 073-664 54 98