Är du leverantör inom stål- och metallindustrins värdekedja?

Vill du och ditt företag komma snabbare upp på banan med rätt kompetens för att säkra långsiktig lönsamhet och hållbar tillväxt? Som deltagare i Kompetenslyft Grön Industri får ni möjlighet att stärka er förmåga att klara de kompetensutmaningar som kan komma i samband den gröna omställningen.

Validering och utbildningsinsatser 

Projektet ska arbeta med små och medelstora företag som vill ha hjälp med validering och utbildningsinsatser som matchar kompetenskraven i den gröna omställningen. Det innebär:

  • Kompetenshöjande insatser i 50 företag och tillsammans med 500 individer i Norrbotten och Västerbotten​.
  • Kunskap och verktyg till arbetsgivare för att bli bättre på att organisera och leda strategisk kompetensförsörjning.
  • Anställda ska utveckla sin kompetens inom områden företagen ser som kritiska för att klara den gröna omställningen med bibehållen konkurrenskraft.
  • Anställda ska bli bättre på att ta egenansvar för sin kompetenssäkring.

I projektet får ni tillgång till ett anpassat program där ni med stöd av handfast coaching på ett strukturerat sätt utvecklar ert arbete med kompetensförsörjning – på kort och lång sikt!

I programmen ingår också:

  • kompetenskartläggning
  • branschvalidering
  • träffsäkra utbildningsinsatser som matchar behov och krav för en grön omställning.
    Allt efter ert företagets behov och målsättningar.

Vi söker 20 st företag i Västerbotten och 30 st företag i Norrbotten som vill delta i projektet. Är du intresserad och vill veta mer, fyll i kontaktformuläret nedan.

Projektledare, IUC Norr

073-664 54 98

Maria Taylor

Projektledare, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • 073-664 54 98