Mind the Gap | Utbildningprogram

Mind the Gap

Anmäl er senast 10/6

Anmäl här
Mind the Gap
Anmäl er senast 10/6

Mind The Gap är ett verktyg som hjälper företag att skapa en samlad och affärsmålsdriven bild av de långsiktiga kompetensbehovet i företaget. Rent praktiskt fungerar verktyget som ett sätt att strukturera kompetenskartläggning på kort och lång sikt. Mind The Gap-programmet genomförs i två workshopar utformade kring en standardiserad modell. 

Workshop 1 syftar till att formulera affärsmål och workshop 2 syftar till att identifiera de kompetensbehov som behöver mötas för att realisera affärsmålen. Om affärsmålen är formulerade innan arbetet med verktyget initieras kan arbetet, med avstamp i dessa, inledas med workshop 2. Genomförandet av Mind The Gap faciliteras av en coach och man använder sig av ett strukturerat material i form av mallar som finns tillgängliga på en webbplattform. Digitala lärandeträffar med företag som deltar i Mind The Gap genomförs för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskap kring Agenda 2030, jämställdhet och likabehandling.

Mind The Gap -verktyget ägs av Region Skåne. För mer information www.mindthegap.skane.se

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Delprojektledare, IUC Norr

Tel 073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Delprojektledare, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • Tel 073-821 63 91

Projektledare och Industricoach, IUC Norr

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Dela via

Liknande utbildningar

Du kanske är intresserad av detta också