Framsteg | Utbildningprogram

Framsteg

Anmäl er senast 10/6

Anmäl här
Framsteg
Anmäl er senast 10/6

Framsteg är ett program där företag genom coachning och praktiskt arbete med branschvalidering utvecklar sitt arbete med kompetensförsörjning.

Programmet genomförs i en process med tre moment. Programmet genomförs av en arbetsgrupp bestående av representanter i ledande befattning och medarbetare på företaget. Gruppen arbetar med en kompetenscoach, en behörig testledare för branschvalidering samt utbildare beroende på val av kompetensutvecklande insatser. Tillsammans med coachen planeras när samtal, branschvalidering och kompetensutveckling ska genomförs. Mellan de coachande samtalen avgör arbetsgruppen hur arbetet läggs upp och genomförs inför nästkommande samtal. Digitala lärandeträffar med företag som deltar i Framsteg genomförs för att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och kunskap kring Agenda 2030, jämställdhet och likabehandling.

Vill du veta mer? Kontakta oss!

Delprojektledare, IUC Norr

Tel 073-821 63 91

Marlene Hagenrud

Delprojektledare, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • Tel 073-821 63 91

Projektledare och Industricoach, IUC Norr

070-376 99 60

Monica Kutics Normark

Projektledare och Industricoach, IUC Norr

Kontaktuppgifter

  • 070-376 99 60

Dela via

Liknande utbildningar

Du kanske är intresserad av detta också