Projektet Kompetenslyft Grön Industri avslutas i förtid

IUC Norr meddelar idag att projektet Kompetenslyft Grön Industri avslutas i förtid. Detta beslut har fattats efter en noggrann utvärdering av projektets nuvarande status, utmaningar och framtidsutsikter.

Kompetenslyft Grön Industri startade 1 januari 2023 och var planerat att pågå fram till 31 december 2025. Syftet med projektet var att, genom kompetensutveckling, stödja små och medelstora underleverantörer i stål- och metallindustrin i Norrbotten och Västerbotten i deras omställning till koldioxidneutralitet.  

Projektet har mött flera utmaningar sedan start, såsom organisatoriska förändringar, långa utbetalningstider av projektmedel samt yttre faktorer, vilket har lett till att projektet inte har uppnått önskade resultat. Den snabba industriella utvecklingen har även medfört att många företag inom målgruppen, trots sitt intresse, upplever att de inte har haft tid att engagera sig i projektet då deras verksamhet går på högvarv. 

”Efter noggranna överväganden har IUC Norrs styrelse kommit fram till att det är i företagets, projektets och våra intressenters bästa intresse att avsluta projektet i förtid. Genom att ta detta beslut nu, är vår förhoppning att öka möjligheterna för andra aktörer att nyttja medel från Fonden för en rättvis omställning i riktlinje med fondens syfte innan den upphör” säger Maria Enholm, vd för IUC Norr. 

Trots utmaningarna har projektet nått flera positiva resultat. Tidigare studier inom kompetensutveckling i industrin har analyserats och visat på att det saknas tydligt definierade utbildningsbehov för den gröna omställningen. Dessutom har ett arbete för att definiera kritiska funktioner för en hållbar stål- och metallproduktion påbörjats. Dessa resultat har gett värdefulla insikter och erfarenheter som IUC Norr kommer att ta med sig i framtida projekt och satsningar.  

”Vi är stolta över vad vi har åstadkommit med Kompetenslyft Grön Industri och de lärdomar vi har fått under denna resa” säger Maria Enholm. 

Framåt kommer IUC Norr att fortsätta arbeta med att möta industrins behov av kompetensförsörjning och skapa ett fortsatt värde för företagets målgrupper och intressenter.  

”Vi är fortsatt redo att fungera som en brygga mellan de stora investeringarna och de små- och medelstora företagens möjligheter i Norr- och Västerbotten” avslutar Maria Enholm.   

 

För mer information, vänligen kontakta: 

Maria Enholm
Vd för IUC Norr

0703696163 

Dela via

Liknande nyheter

Du kanske är intresserad av detta också

Allmänt

Stort intresse vid våra informationsträffar

Många vill vara med och skapa aktörsstruktur Intresset var stort vid våra två informationsträffar om att skapa Sveriges Vassaste aktörsstruktur…

11 december, 2023 — Lästid 1 min

Okategoriserad

Välkommen Maria - ny projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri

Vi hälsar Maria Taylor varmt välkommen som projektansvarig för Kompetenslyft Grön Industri. Maria har erfarenhet av att arbeta med HR…

22 februari, 2024 — Lästid 1 min

Hållbarhet | Utbildning

Grundläggande utbildning i hållbarhet

I veckan har vi tillsammans med Ramboll hållit de sista i en serie grundläggande hållbarhetsutbildningar. – Utbildningen gav en bra och tydlig…

25 januari, 2024 — Lästid 1 min

Hållbarhet | Kickoff | Kompetenskrav | Kvalifikationer | Referensföretag

Kickoff för referensföretag

I går hade vi Kickoff för processen där vi tillsammans med projektets referensföretag, ska arbeta fram kvalifikationer och kompetenstandarder inom…

19 januari, 2024 — Lästid 1 min